Åpningstider Fre 10.00 – 18.00 | Lør 10.00 – 17.00 | Søn 10.00 – 18.00

Fagmiljøer innen hagebransjen lager inspirasjonskomité

– Sammen dyrker vi suksess!  

Samler aktører til samarbeid for å øke kvaliteten på Hagemessens inspirasjonsområder og gi publikum mer av det de ønsker seg.  

Når vi spør Hagemessens besøkende om hvorfor de tar turen til messen hvert år, svarer hele 8 av 10 at de kommer for å la seg inspirere, i tillegg til å handle og å ha muligheten til å se og ta på produkter fra forskjellige leverandører.  

I Hagemessens lange historie er det satt opp inspirasjonshager av forskjellig størrelse, tema og innhold. Disse er utvilsomt Hagemessens mest populære innslag og i fjor var hele 9 av 10 besøkende innom våre designområder. Derfor synes prosjektleder for Hagemessen, Cecilie Svabø, at er det er viktig å sikre kvaliteten på områdene, i tillegg til at de følger de trender, regler og behov som til enhver tid gjelder for folks store og små hager.  

– Å sette i stand våre designhager er et stort arbeid i store områder. Arbeidet går lettere når aktører i fagmiljøet samarbeider. På den måten kan vi sørge for at publikum får den inspirasjonen og det utgangspunktet de trenger for egen planlegging, forklarer Svabø.  

Etablert egen inspirasjonskomité for 2024 

Fagmiljøene er helt enige. Derfor har flere forent seg i en inspirasjonskomité i 2024, som i fellesskap skal sørge for at designhagene på Hagemessen blir inspirerende, store og ikke minst trendy.  

Thomas fra Fjeld Hagebruk og Kirsti Marie Hougen fra Norske Hagedesignere ser frem til å planlegge både spennende og praktiske hager på årets messe. Foto: NOVA Spektrum

Komitéen består av Norske Anleggsgartnere, Miljø- og Landskapsentreprenører (NAML), Norske Hagedesignere, Gartnerforbundet, Plantinor og Hagemessen. Hver med sine definerte arbeidsområder hvor deres kompetanse veier tyngst: Hagedesignerne er ansvarlig for å tegne hagene og sette opp leverandøroversikter til disse. Gartnerforbundet og Plantinor leverer det som skal til fra norske produsenter med blomster og planter tilpasset vårt klima. NAML er ansvarlig for oppbyggingen av områdene med hjelp av dyktige anleggsgartnere og elever fra anleggsgartner-linjene på Østlandet. Hageteamet skal sørge for at det hele henger sammen og fremstilles i flotte rammer på arrangementet.  

I tillegg bidrar flere andre samarbeidspartnere inn, som f.eks. Hagemessens mange utstillere som ønsker sine produkter eksponert i en flott setting.  

Temahager, noe for enhver smak 

I 2023 testet vi konseptet temahager i inspirasjonsområdet «Villaveien» på Hagemessen. Området ble godt mottatt og publikum forklarte at de ønsket mer av det. Derfor har inspirasjonskomiteen satt av hele 1000 m2 på årets Hagemesse til 10 forskjellige temahager av forskjellige størrelser, men alle med en stor dose inspirasjon: 

  • Fantasihagen  
  • Beredskapshagen 
  • Vann i hagen  
  • Den romantiske hagen 
  • Festhagen 
  • Den kortreiste hagen 
  • Den lettstelte hagen 
  • Surjordshagen 
  • Den miljøvennlige hagen  
  • Hyttehagen ved sjøen 

Villaveien ble godt mottatt blant publikum på Hagemessen i 2023. Foto: NOVA Spektrum

Alle hager med fokus på miljøvennlig og norsk klima 

Felles for hagene er deres fokus på overvannshåndtering som er en økende utfordring, med tanke på både våtere og tørrere værtyper i Norge. – Klimaendringer fører med seg store variasjoner. Vi får lengre perioder med tørke og store nedbørsmengder som kan gjøre det utfordrende å finne riktig beplantning for å tåle disse endringene gjennom året, forklarer anleggsgartner Stig Aslaksen fra NAML. – Ved å håndtere overvann øker vi vanningsmuligheter og jordfuktsperioden. Vannet ledes først bort fra hagen til en beholder når det pøser ned og hentes opp igjen for å fukte hagen når tørken setter inn. Sånn sett fungerer sirkulær disponering av overvann veldig bra!  

På Hagemessen vil NAML med sine leverandører demonstrere hvordan man kan fange opp, ta vare på og bruke overvann som en ressurs i hagene. Et tema som er veldig aktuelt etter 1. januar 2024 hvor stat og kommuner innfører strengere regler og får større handlingsrom for å påkreve håndtering av overvann.  

Skisse til “den miljøvennlige hagen”. Foto: Norske Hagedesignere

I tillegg er det viktig med fokus på våre bittesmå venner, insektene. Over 1000 insektsarter er truet bare her i Norge. Insekter bryter ned dødt materiale slik at næringsstoffer føres tilbake til jorden, næring som er viktig for at nye planter kan vokse opp. Vi er rett og slett avhengige av dem og bør gjøre det vi kan for å få bukt med dette problemet.  

Landets mest populære hageprofiler har satt signatur på «sine» hager 

Våre kjente og kjære hageprofiler har sine spesielle lidenskaper, derfor har vi hørt med fire av dem om de ønsker å sette nettopp sin signatur på en passende designhage i år. Kjersti Bergesen har tatt for seg den store “Fantasihagen”, Espen Skarphagen leker med hagen «Vann i hagen», Ingunn Anvik deler opp «Den romantiske hagen» inn i fine soner, mens Dennis Asbjørnsen sørger for spiselige vekster i “Beredskapshagen”. 

Til sistnevnte hage har vi også invitert inn husdyr som er typiske for et småbruk, eller for en større hage hvor man har litt plass å boltre seg på. På denne måten kan man ta ideen om selvdyrk og spiselig hage til et nytt nivå. På Hagemessen dukker det opp både høns, ender, kaniner, mini-gris, kopplam og alpakkaer, til stor stas for både store og små besøkende.   

Skisse til “Fantasihagen”. Foto: Norske Hagedesignere

Kirsti Marie Hougen som er prosjektansvarlig fra Norske Hagedesignere synes det er spesielt gøy at de har designere fra hele vårt langstrakte land, og ekstra gøy med entusiastiske hageprofilers gode innspill. – Sammen med profilene skal vi planlegge både spennende og praktiske hager, forteller hun. Og vi er godt i gang med arbeidet, så det er bare å glede seg.  

Worldskills til Hagemessen 2024 

Dessverre blir ikke SkoleNM i Worldskills arrangert i år, pga nye ordninger som gir uforutsigbare økonomiske tilskudd fra regjeringen. Derfor er det veldig positivt at NAML selv tar tak og legger til rette for at SkoleNM for Anleggsgartnerne likevel kan gå av stabelen på Hagemessen.  

Studentenes oppgave blir å sette opp fem hager fra forskjellige hagedesignere og med forskjellige tema, veiledet i mål av erfarne og trygge anleggsgartnere fra NAML. Hagene er like store og måles ut fra gitte kriterier som planlegging, gjennomføring, estetikk opp mot tegning, HMS og samarbeidsevne.  

Juryen er solid og fagtung, med representanter fra Worldskills, NAML og Hagedesignerne, i tillegg til de kjente hageprofilene Finn Schjøll, Kjersti Bergesen og Espen Skarphagen.  

Det laget som vinner vil bli vurdert videre til NM i yrkesfag, som gir muligheter for både å delta i EuroSkills og WorldSkills.  

Kanskje verdens fineste hage blir å finne på Hagemessen i år?  

Vinnerne av Worldskills Skole NM 2023. I år finner konkurransen sted på Hagemessen. Foto: Worldskills

Søker samarbeidspartnere! 

– Det er ikke til å legge skjul på at her trenger vi en del hjelp fra utstillere og andre som ønsker profilering på Hagemessen, forteller prosjektleder Cecilie Svabø. – 1000m2 er et ganske stort område, som skal fylles med mye, men det er fint!  

Gjennom årene har hageteamet merket en stor interesse fra utstillere som ønsker å sette sine produkter i inspirasjonsmiljøer i tillegg til egen utstilling fra stand. I år vil dette bli satt i. ytterligere system, hvor planter, vekster og øvrige leverandører blir profilert på en landingsside hvor alt innhold i de forskjellige hagene blir listet og lenket til. – En praktisk måte å sørge for at publikum enklere kan ta inspirasjonen hjem i egen hage, forklarer Svabø.  

– Dersom bedrifter ønsker å stille ut på Hagemessen og bidra inn til våre mange inspirasjonsområder må de ta kontakt snarest, for nå som vi har bikket nyttår er det bare tiden og veien igjen fram til 12. april, smiler Svabø spent. – De finner all informasjon de trenger på Hagemessen.no/utstiller

Fakta fra Hagemessens besøksundersøkelse i 2023: 

77% sier at de kommer på messen for å bli inspirert 
87% besøkte designhagen – Hvor publikum gir området et snittscore på 4 av 5 
73% sier det viktig for dem å hente inspirasjon i et slikt område på messen 
74% sier det er bra med møbler og interiør i kombinasjon med hager 
87% handler hos utstillere på Hagemessen  
55% handler hos utstillere etter de har vært på Hagemessen  
85% av våre besøkende bor i enebolig, tomannsbolig eller rekkehus med hage 
63% av våre besøkende sier at de har en stor hage 
93% av de besøkende fra 2023 sier at de vil komme tilbake som besøkende i 2024  

Hold av datoen til vårens vakreste eventyr 12. – 14. april 2024

Hagemessen er Norges største arena for inspirasjon og handel til hage og uterom.