Åpningstider Fre 10.00 – 18.00 | Lør 10.00 – 17.00 | Søn 10.00 – 18.00

Montering
19. april 07:00 – 22:00
20. april 07:00 – 24:00
21. april 07:00 – 21:00
22. april 07:00 – 10:00

Merknad:
Grunnet rengjøring, må alt arbeide være avsluttet før kl. 10.00 fredag 22. april.

Åpningstider for messen
22. april 10:00 – 18:00
23. april 09:00 – 17:00
24. april 11:00 – 18:00

Merknad: 
Utstillere har adgang til hallene 1 time før og etter åpning i messeperioden. Åpningsdagen fra kl. 07:00


Demontering
24. april 18:30 – 24:00
25. april 08:00 – 18:00

Merknad:
Vi gjør oppmerksom på at barn under 16 år ikke har adgang til messehallene
under montering og demontering.